Film Youtube
Prezentacja aplikacji PersonalBudget

>>PersonalBudget<< – aplikacja do prowadzenia budżetu osobistego. Wykonana z wykorzystaniem własnego frameworka zbudowanego od podstaw według wzorca projektowego Model-Widok-Kontroler (MVC). Zastosowane technologie webowe: HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, AJAX, PHP, MySQL.
Podstawowe funkcje: rejestracja użytkownika, logowanie, dodawanie przychodu i wydatku, przegląd bilansu z zadanego okresu, edycja konkretnych pozycji wewnątrz bilansu, edycja kategorii i ich limitów, edycja danych konta. PersonalBudget jest dostosowany do urządzeń mobilnych. >>kod<<


Github
Github

Pierwsze kroki w programowaniu – C++
>>Książka adresowa<<
>>Budżet osobisty<<
>>Ping pong 2D<<